Co vše již máme umět, s čím jsme se seznámili:

Co vše již máme umět, s čím jsme se seznámili

ČJ:

ČSP - čtení s porozuměním (zkratka do žákovské knížky)

Důležité učivo ze 2. třídy:

Abeceda
Pravopis u-ú-ů
Druhy vět
Psaní i - y po měkkých a tvrdých slabikách
Psaní velkých písmen
Párové souhlásky
Podstatná jména a slovesa - poznat

3.třída
Poznáme přídavná jména.
Párové souhlásky uvnitř a na konci slov.
Slova příbuzná - kořen slova
Vyjmenovaná slova po: Z, B
Podstatná jména - rod a číslo


MATEMATIKA:

www.h-mat.cz/hejneho-metoda

www.matika.in

Důležité učivo ze 2. třídy:

Sudá a lichá čísla
Sčítání a odečítání do 100
Násobilka
Pojmy trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdélník
Obsah obdélníku a čtverce ve čtvercové síti


3.třída
Písemné sčítání
Dělení
Pojmy polovina čtvrtina, třetina
Algebrogramy
Indické násobení (www.youtube.com/watch?v=DjfXckSo8Lc)
Písemné odčítání
Čtvercová mříž - šipkové zápisyPRVOUKA:

Důležité učivo ze 2. třídy:

Čas - rok, roční období, měsíce, hodiny

3.třída
Obec - vesnice, město, velkoměsto
Plánek okolí školy
Dopravní značky a pravidla pro cyklisty a chodce
Krajina - nadmořská výška
Světové strany - směrová růžice, kompas, buzola
Turistické značky
Česká republika - okolní státy, státní symboly, kraje, hlavní město Praha
Plzeňský kraj a město Plzeň
Rodina - příbuzenské vztahy
Lidé okolo nás - práva, povinnosti, ohleduplnost, povolání