Co vše již máme umět, s čím jsme se seznámili:

Co vše již máme umět, s čím jsme se seznámili

ČJ:

ČSP - čtení s porozuměním (zkratka do žákovské knížky)

Důležité učivo ze 2. třídy:

Abeceda
Pravopis u-ú-ů
Druhy vět
Psaní i - y po měkkých a tvrdých slabikách
Psaní velkých písmen
Párové souhlásky
Podstatná jména a slovesa - poznatMATEMATIKA:

www.h-mat.cz/hejneho-metoda

Důležité učivo ze 2. třídy:

Sudá a lichá čísla
Sčítání a odečítání do 100
Násobilka
Pojmy trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdélník
Obsah obdélníku a čtverce ve čtvercové síti
PRVOUKA:

Důležité učivo ze 2. třídy:

Čas - rok, roční období, měsíce, hodiny