Organizace školního roku 2016/2017:

Organizace školního roku 2016/2017

1.

2.

3.

4.

5.

7:50 – 8:35

8:45 – 9:30

9:50 - 10:35

10:45 – 11:30

11:40 – 12:25

PO

ČJ

M

ČJ

HV

 

ÚT

ČJ

M

PRV

ČJ

 

ST

M

M

ČJ

ČJ

VV

ČT

TV

TV

TV

ČJ

ČJ

M

PRV

ČJ

 Vyučující:

M, ČJ, PRV, VV, PČ - Mgr. Lucie Bláhová

HV - Mgr. Barbora Šimonová

TV - Mgr. Tomáš Vávra


I. pololetí  1.9.2016 – 31.1.2017
II. pololetí  1.2.2017 –  30.6.2017
Podzimní prázdniny: 26.10. – 27.10.2016
Vánoční prázdniny: 23.12.2016 – 2.1.2017
Pololetní prázdniny: 3.2.2017
Jarní prázdniny: 13.2. –  19.2.2017
Velikonoční prázdniny: 13.4. – 14.4.2017
Letní prázdniny: 1.7. - 1.9.2017